Surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai

 • Konteineriai yra tiekiami su vienv?r?mis arba dviv?r?mis durel?mis priekin?je arba šonin?je sienel?je (su rankenomis ir užraktais).
 • Konteinerius galima pakuoti taip, kad jie tapt? plokšti, tokiu b?du sumažinant transportavimo s?naudas.
 • Visiškai sumontuoti konteineriai gali b?ti keliami kranu arba automobiliniu krautuvu.
 • K?limui kranu yra numatyti special?s ?taisai kampuose.

surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai  naudojimas - transportavimas

 • Konteineriai transportuojami išardyti.
 • Visiškai sumontuoti konteineriai gali b?ti keliami kranu arba automobiliniu krautuvu.
 • K?limui kranu yra numatyti special?s ?taisai kampuose.

   surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai naudojimas - medžiag? saugojimas

 • Konteineris tinka bet kuriai medžiagai saugoti.
 • Konteineryje gali b?ti numatyti lentyn? tipo laikikliai.

   surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai naudojimas – chemikal? saugojimas

 • Naudojami laikinam chemini? medžiag?, naftos produkt? ir degi? medžiag?, kuri? pli?psnio temperat?ra viršija 100C ir kurios nereaguoja su cinku, saugojimui.

surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai naudojimas – „slaptaviet?“

 • Konteineris gali b?ti naudojamas kaip „slaptaviet?“  kokiems nors daiktams saugoti ne darbo metu.

surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai naudojimas – automobilio garažas

 • Konteineris turi papildomas šonines duris automobiliui išvažiuoti.

surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai naudojimas – sodo sand?lis

 • Konteineris gali b?ti naudojamas sodo padargams bei inventoriui saugoti.
 • K?limui kranu yra numatyti special?s ?taisai kampuose.

surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai modifikacijos – šonin?s durel?s

 • Konteineriai tiekiami su vienv?r?mis arba dviv?r?mis durel?mis priekin?je arba šonin?je sienel?je (su rankenomis ir užraktais).

surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai modifikacijos – langeliai

 • Konteineriai gali tur?ti 850×750 mm dydžio langelius su langin?mis arba 300×577 mm dydžio langelius be langini?.

surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai modifikacijos – grindys

Grindys gali b?ti 4 tip?:

 • 35 mm storio grindlent?s.
 • 12 mm storio plastiko lakšto grindys (polipropileno konstrukcijos, padengtos poliesterio derva).
 • Karšto galvanizavimo cinkuoto plieno grindys su piešiniu kryptimi prieš slydim?.
 • Karšto galvanizavimo cinkuoto plieno dvigubos grindys su grotel?mis.

surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai naudojimas – ?ranga

 • Konteineryje gali b?ti numatyti lentyn? tipo laikikliai.

   surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai naudojimas – paviršiaus apdorojimas

 • Konteinerio išoriniai paviršiai gali b?ti dažomi milteline danga bet kuria RAL spalva. Milteline danga gali b?ti dažomi ir vidiniai paviršiai.
 • Konteineri? dalys gali b?ti dažomos dvigubu milteli? sluoksniu.

   surenkami konteineriai   surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai modifikacijos – stogo sutvirtinimo ?taisas

 • Konteineris gali tur?ti stogo sutvirtinimo ?tais?.

surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai modifikacijos – konteineri? sujungimas

 • Konteineriai gali b?ti statomi vienas ant kito, atitinkamai juos pritvirtinant.

surenkami konteineriai

Surenkami konteineriai – techniniai duomenys

 • Konteineris pagamintas iš 0,75 mm storio galvanizuoto lakšto.
 • Karkasas pagamintas iš 2 mm storio galvanizuoto lakšto.
 • Konteineriai tiekiami su vienv?r?mis arba dviv?r?mis durel?mis priekin?je arba šonin?je sienel?je (su rankenomis ir užraktais).
 • Konteinerio matmenys, visiškai atidarius duris, yra 1930×1930 mm.
 • Konteinerio grind? danga – 35 mm medin?s lentos.

Surenkami konteineriai – matmenys

 Length /mm/Width /mm/Height /mm/
External225022002200
300022002200
400022002200
500022002200
600022002200
Internal207020002000
284020002000
384020002000
484020002000
584020002000
Folded22502200380
30002200380
40002200380
50002200380
60002200380

Surenkami konteineriai – surinkimas

Length /mm/Weight /kg/No. of fittersTime /min/
2250395260
3000450360
4000560460
5000670490
60007804120

Surenkami konteineriai – maximum load

crane lifting1500 kg
fork-lift truck lifting3000 kg
floor area load500 kg/m2
roof with supports load300 kg/m2

Surenkami konteineriai – surinkimas

surenkami konteineriai surinkimas

surenkami konteineriai surinkimas

surenkami konteineriai surinkimas

surenkami konteineriai surinkimas

surenkami konteineriai surinkimas

surenkami konteineriai surinkimas

surenkami konteineriai surinkimas

surenkami konteineriai surinkimas